Definicije i značenje reči

Potpuno besplatan online rečnik definicije i značenje reči

 • Cušpajz
  (nem. Zuspeise) dodatak uz glavno jelo, sporedno jelo, varivo....
  Pregleda 114
 • Abrupcija
  (lat. abruptio) otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela reči; jedan od načina skraći-vanja ...
  Pregleda 51
 • AMSS
  skraćenica Auto-moto savez Srbije....
  Pregleda 28
 • Balneum lakonikum
  (lat. balneum laconicum) znojno kupatilo, kupanje znojenjem....
  Pregleda 25
 • Abacija
  • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kome je starešina opat. • Naselje u italijanskom okr...
  Pregleda 25
 • Partikularizacija
  (fr. particularisation) potanko izlaganje, opširno prikazivanje; posebno izdvajanje, upojedinjenje, upoje-dinjavanje....
  Pregleda 24
 • Argus
  (grč. Argos, lat. Argus) mit. sin Zevsov i Niobin, stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione (od Here u kravu pretvorene) k...
  Pregleda 24
 • Pleohroizam
  (grč. pleon više, chrosrea chromatos boja kože, boja)fiz. svojstvo bojenih dvoosnih kristala da u svima anizotrop-nim ...
  Pregleda 22
 • Bulterijer
  (eng. bullterier) vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odličan lovac na miševe i pacove....
  Pregleda 22
 • Anodija
  (grč. anodia) nevezan, neslikovan način govora. ...
  Pregleda 21
 • Dirham
  (grč. drachme) novčana jedinica Abu Dabia i Maroka....
  Pregleda 20
 • Ombrometrija
  (grč. ombros, metria merenje) merenje količine kiše koja padne. ...
  Pregleda 20
 • Partijac
  (fr. partie stranka) član partije (stranke), naročito političke. ...
  Pregleda 20