Šta znači Abacija

Broj slova
7
Pregleda
23
Definicija i značenje reči
• Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kome je starešina opat. • Naselje u italijanskom okrugu Alesandrija.
Slika
Abacija
На Ћирилици:
• Земљиште које припада католичкој цркви. • Самостан, манастир у коме је старешина опат. • Насеље у италијанском округу Алесандрија.
Slično
Abacija • Zemljište koje pripada katoličkoj crkvi. • Samostan, manastir u kome je starešina opat. • Nasel...
Abadžija zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine....
Abapi mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru....
Abaton deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici, inoverci i svetovnja-ci; up....
Abataža seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor...
Ostavite Komentar
...