Šta znači Adekvatan

Broj slova
9
Pregleda
18
Definicija i značenje reči
(lat. adaequatus) izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, podesan; adekvatan pojam log. onaj koji tačno izražava suštinu svoga predmeta; adek-vatno saznanje ono koje je u punoj saglasnosti sa suštinom saznatoga.
Slika
Adekvatan
На Ћирилици:
(лат. адаеqуатус) изједначен, једнак; подударан, одговарајући, подесан; адекватан појам лог. онај који тачно изражава суштину свога предмета; адек-ватно сазнање оно које је у пуној сагласности са суштином сазнатога.
Slično
Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog dana , tj. po viñenju; up. a v...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, navika, tradicija; šerijatsko p...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nekoga ili nečega ili da mu je ...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku tajnu alhemije; vatren sled...
Ostavite Komentar
...