Šta znači Akt

Broj slova
3
Pregleda
18
Definicija i značenje reči
(lat. actus, eng. act, fr. acte) delo, radnja; svaka svečana javna radnja, naročito sudska radnja, rasprava, pretres; poz. čin; u likovnoj umetnosti: položaj u koji se namesti živ čovek kao pregled; crtež ili slika nagog čovečjeg tela; javni spis.
Slika
Akt
На Ћирилици:
(лат. ацтус, енг. ацт, фр. ацте) дело, радња; свака свечана јавна радња, нарочито судска радња, расправа, претрес; поз. чин; у ликовној уметности: положај у који се намести жив човек као преглед; цртеж или слика нагог човечјег тела; јавни спис.
Slično
Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no sjedinjavanje, sparivanje. ...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je na dnevnom redu; koji se od...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i stara se o aktima koji dolaze i ...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, današnja zanimljivost; teorija...
Ostavite Komentar
...