Šta znači Aktinije

Broj slova
8
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(grč. aktfs, nlat. actinaria) 3001. moruzge, morske životinje iz porodice anto-zoa, mekanog tela, bez kostura, žive obično pojedinačno i često se odlikuju lepim bojama.
Slika
Aktinije
На Ћирилици:
(грч. актфс, нлат. ацтинариа) 3001. морузге, морске животиње из породице анто-зоа, меканог тела, без костура, живе обично појединачно и често се одликују лепим бојама.
Slično
Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no sjedinjavanje, sparivanje. ...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je na dnevnom redu; koji se od...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i stara se o aktima koji dolaze i ...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, današnja zanimljivost; teorija...
Ostavite Komentar
...