Šta znači Aktinizam

Broj slova
9
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(grč. aktfs, aktinos sunčani zrak, zrak) fiz. svojstvo sunčanih, nadljubiča-stih, zrakova da izazovu hemijske promene; hemijsko dejstvo sunčanih zrakova.
Slika
Aktinizam
На Ћирилици:
(грч. актфс, актинос сунчани зрак, зрак) физ. својство сунчаних, надљубича-стих, зракова да изазову хемијске промене; хемијско дејство сунчаних зракова.
Slično
Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no sjedinjavanje, sparivanje. ...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je na dnevnom redu; koji se od...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i stara se o aktima koji dolaze i ...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, današnja zanimljivost; teorija...
Ostavite Komentar
...