Šta znači Areola

Broj slova
6
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(lat. agea, areola) malo, slobodno mesto; znat. prsten oko bradavice na sisi; mala šupllna između tkivnih snopića; med. crven krug oko zapaljenog mesta; astr. krug oko Meseca.
Slika
Areola
На Ћирилици:
(лат. агеа, ареола) мало, слободно место; знат. прстен око брадавице на сиси; мала шупллна између ткивних снопића; мед. црвен круг око запаљеног места; астр. круг око Месеца.
Slično
Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretnicu u razvoju muzike i reakci...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja HP do početka XIV v....
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Ostavite Komentar
...