Šta znači Atrijum mortis

Broj slova
14
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(lat. atrium mortis) predsoblje smrti, predznaci (ili: vesnici) smrti.
Slika
Atrijum mortis
На Ћирилици:
(лат. атриум мортис) предсобље смрти, предзнаци (или: весници) смрти.
Slično
Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Ostavite Komentar
...