Šta znači Biletirati

Broj slova
10
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(fr. billeter) stavljati na robu ceduljice sa cenom; izdavati ulaznice, železničke karte i dr.
Slika
Biletirati
На Ћирилици:
(фр. биллетер) стављати на робу цедуљице са ценом; издавати улазнице, железничке карте и др.
Slično
Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić; listak, cedulja; potvrda, p...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Ostavite Komentar
...