Šta znači Brikola

Broj slova
7
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(nlat. bricola, fr. bricole) srednjovekovna ratna sprava za bacanje kamenja; kod bilijara: odskok, odboj lopte od ograde; udariti par brikol udariti loptu sa strane od ograde odbijenom loptom, otuda fig. par brikol (fr. par bricole) posredno, zaobilazno, sa strane, lukavo.
Slika
Brikola
На Ћирилици:
(нлат. брицола, фр. брицоле) средњовековна ратна справа за бацање камења; код билијара: одскок, одбој лопте од ограде; ударити пар брикол ударити лопту са стране од ограде одбијеном лоптом, отуда фиг. пар брикол (фр. пар брицоле) посредно, заобилазно, са стране, лукаво.
Slično
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma mnogo kombinacija....
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim naučnim i umetničkim zbirkama....
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponekad i nikla i bizmuta, bele, ...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo sprovesti, prenagliti čime, preb...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Ostavite Komentar
...