Šta znači ćar

Broj slova
3
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(pere. kar, tur. kar) dobit, zarada, korist.
Slika
ćar
На Ћирилици:
(пере. кар, тур. кар) добит, зарада, корист.
Slično
ćar dobit, zarada, korist....
čaršija 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački stalež; fig. javno mnenje, s...
čaršav stolnjak, trpežnjak; plahta ....
čartisti pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj....
čartirati povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
Ostavite Komentar
...