Šta znači ćehaja

Broj slova
6
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(pere. ked kuća, Jjuda gospodar, vlasnik, tur. kahya) 1. poglavica, upravitelj dobara; 2. starešina čobana, katunar.
Slika
ćehaja
На Ћирилици:
(пере. кед кућа, Јјуда господар, власник, тур. кахyа) 1. поглавица, управитељ добара; 2. старешина чобана, катунар.
Slično
Ceh 1. trošak, račun za jelo i piće u kafani ; 2. stale-ška organizacije jedne vrste zanatlija, es...
ćehaja 1. poglavica, upravitelj dobara; 2. starešina čobana, katunar....
Ostavite Komentar
...