Šta znači ćelija

Broj slova
6
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(lat. cella soba, soba za ostavu, ostava, dem. cellula, grč kalia koliba) 1. zasebna sobica, samica, naročito kaluđerske; 2. naziv za organizacionu jedinicu neke političke organizacije; 3. okce u pčelinjem saću; 4. biol. osnovna jedinica žive materije, sposobna za umnožavanje.
Slika
ćelija
На Ћирилици:
(лат. целла соба, соба за оставу, остава, дем. целлула, грч калиа колиба) 1. засебна собица, самица, нарочито калуђерске; 2. назив за организациону јединицу неке политичке организације; 3. окце у пчелињем саћу; 4. биол. основна јединица живе материје, способна за умножавање.
Slično
Celuloid veštačka plastične masa koja se trljanjem i presovanjem dobiva od kamfo-ra i piroksilina, roža...
Celuloza hen. bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinjava čvrste sastojke biljaka; v...
Celularna patologija med. pravac opšte patologije prema kome celokupna životne delatnost i zdravog i bolesnog tela dola...
Celularan ćelijski, u obliku ćelija; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen od ćelija....
Celofan veštačka plastične masa, tanka, prozirna, savitljiva i ne propušta vodu; dobiva se od celuloze, ...
Ostavite Komentar
...