Šta znači ćemane

Broj slova
6
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(pere. keman, tur. keman) violina.
Slika
ćemane
На Ћирилици:
(пере. кеман, тур. кеман) виолина.
Slično
Cementirati izraditi sa cementom; fig. udariti jake temelje, raditi, uraditi nešto solidno....
Cementiranje 1. metalurgij-ski postupak po kome se jedan metal pokriva izvesnom supstancijom u prašku, koja t...
Cement 1. naročite vrsta krečnog prehe koji, ked se pokvasi, ime svojstvo de se vremenom otvrdne keo k...
ćemerli sagrađeno na svod, svedeno....
ćemer 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukrašen ženski pojas...
Ostavite Komentar
...