Šta znači ćemerli

Broj slova
7
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(pers.-tur. kemerli) sagrađeno na svod, svedeno.
Slika
ćemerli
На Ћирилици:
(перс.-тур. кемерли) саграђено на свод, сведено.
Slično
Cementirati izraditi sa cementom; fig. udariti jake temelje, raditi, uraditi nešto solidno....
Cementiranje 1. metalurgij-ski postupak po kome se jedan metal pokriva izvesnom supstancijom u prašku, koja t...
Cement 1. naročite vrsta krečnog prehe koji, ked se pokvasi, ime svojstvo de se vremenom otvrdne keo k...
ćemerli sagrađeno na svod, svedeno....
ćemer 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukrašen ženski pojas...
Ostavite Komentar
...