Šta znači ćenar

Broj slova
5
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(pere. kenar, tur. kenar) obala, strana, kraj, ivica, kut; vrsta platna.
Slika
ćenar
На Ћирилици:
(пере. кенар, тур. кенар) обала, страна, крај, ивица, кут; врста платна.
Slično
Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na koje je Servije Tulije podel...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastavljenog od 105 do 180 članova...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima ili površine podjednako uda...
Ostavite Komentar
...