Šta znači čengija™

Broj slova
8
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(tur. cengi) igrati, plesati, uvija-ti se telom, vrckati se.
Slika
čengija™
На Ћирилици:
(пере. ценг, тур. ценги) играчица, кафанска играчице.
Slično
Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na koje je Servije Tulije podel...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastavljenog od 105 do 180 članova...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima ili površine podjednako uda...
Ostavite Komentar
...