Šta znači ćenifa

Broj slova
6
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(arap. kanif, tur. kenef, kenif zaštićen od pogleda) nužnik, zahod.
Slika
ćenifa
На Ћирилици:
(арап. каниф, тур. кенеф, кениф заштићен од погледа) нужник, заход.
Slično
Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na koje je Servije Tulije podel...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastavljenog od 105 do 180 članova...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima ili površine podjednako uda...
Ostavite Komentar
...