Šta znači ćeramida

Broj slova
8
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(grč. cheramis, cheramisidos, tur. keremid) vrsta krovnog crepa
Slika
ćeramida
На Ћирилици:
(грч. цхерамис, цхерамисидос, тур. керемид) врста кровног црепа
Slično
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overiti, overavati....
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Ostavite Komentar
...