Šta znači ćerana

Broj slova
6
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(pere., tur. kerhane) zanatlijska radionica, naročito: radionica sapuna i užarska radionica.
Slika
ćerana
На Ћирилици:
(пере., тур. керхане) занатлијска радионица, нарочито: радионица сапуна и ужарска радионица.
Slično
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overiti, overavati....
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Ostavite Komentar
...