Šta znači Ceremonijar

Broj slova
11
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(nlat. caerimoniarius) katolič-ki svepggenik koji upravlja svečanim obredima; takođe: ceremonijal-majster.
Slika
Ceremonijar
На Ћирилици:
(нлат. цаеримониариус) католич-ки свепггеник који управља свечаним обредима; такође: церемонијал-мајстер.
Slično
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overiti, overavati....
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Ostavite Komentar
...