Šta znači Ceromantija

Broj slova
11
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(lat. sega, grč. manteia predskazivanje, proricanje) proricanje, gatanje u vosak.
Slika
Ceromantija
На Ћирилици:
(лат. сега, грч. мантеиа предсказивање, прорицање) прорицање, гатање у восак.
Slično
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overiti, overavati....
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Ostavite Komentar
...