Šta znači Certifikat

Broj slova
10
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(lat. certe izvesno, facere učiniti) pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; sertifnkat.
Slika
Certifikat
На Ћирилици:
(лат. церте извесно, фацере учинити) писмено уверење, исправа, признани-ца; сведочанство, сведоджба; сертифнкат.
Slično
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overiti, overavati....
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Ostavite Komentar
...