Šta znači ćertovi

Broj slova
7
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(tur. kertik) pl. urezana i ukrštene grede, balvani na uglovima zgrada sagra-đenih od brvana.
Slika
ćertovi
На Ћирилици:
(тур. кертик) пл. урезана и укрштене греде, балвани на угловима зграда сагра-ђених од брвана.
Slično
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overiti, overavati....
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Ostavite Komentar
...