Šta znači ćesam

Broj slova
5
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(tur.) sreća; kupiti na pesam kupiti na sreću.
Slika
ćesam
На Ћирилици:
(тур.) срећа; купити на песам купити на срећу.
Slično
Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
Ostavite Komentar
...