Šta znači ćesatluk

Broj slova
8
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(arap.-tur. kesatlik) nemanje novca, novčana kriza, besparica
Slika
ćesatluk
На Ћирилици:
(арап.-тур. кесатлик) немање новца, новчана криза, беспарица
Slično
Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
Ostavite Komentar
...