Šta znači Cesija

Broj slova
6
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(lat. cessio) prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog.
Slika
Cesija
На Ћирилици:
(лат. цессио) прав. уступање, одустајање; преношење неког права на другог.
Slično
Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
Ostavite Komentar
...