Šta znači česma

Broj slova
5
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(tur. kesme od kesmek seći, odseći) vrsta veza na šupljike.
Slika
česma
На Ћирилици:
(тур. кесме од кесмек сећи, одсећи) врста веза на шупљике.
Slično
Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
Ostavite Komentar
...