Šta znači ćeten

Broj slova
5
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(arap. kattan, tur. keten) lan
Slika
ćeten
На Ћирилици:
(арап. каттан, тур. кетен) лан
Slično
Cetologija zool. opisivanje kitova, nauka o kitovima....
Ceterum cenzeo čuvene reči rimskog državnika Katona Starijeg, kojima je svaki svoj govor u senatu završavao; u...
Ceteris paribus pod inače jednakim okolnostima, tj. ako je sve ostalo u redu, onda . . ....
Cetera pl. druge stvari, ostale stvari; et cetera i tako dalje, itd....
Cetaceum kitova mast....
Ostavite Komentar
...