Šta znači ćeten-halva

Broj slova
11
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(tur. keten halva) vrsta halve, končana halva.
Slika
ćeten-halva
На Ћирилици:
(тур. кетен халва) врста халве, кончана халва.
Slično
Cetologija zool. opisivanje kitova, nauka o kitovima....
Ceterum cenzeo čuvene reči rimskog državnika Katona Starijeg, kojima je svaki svoj govor u senatu završavao; u...
Ceteris paribus pod inače jednakim okolnostima, tj. ako je sve ostalo u redu, onda . . ....
Cetera pl. druge stvari, ostale stvari; et cetera i tako dalje, itd....
Cetaceum kitova mast....
Ostavite Komentar
...