Šta znači ćezap

Broj slova
5
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(tur. kezzap, pere. tizab oštra voda) šalitrina kiselina kao sredstvo za izdvajanje zlata i srebra.
Slika
ćezap
На Ћирилици:
(тур. кеззап, пере. тизаб оштра вода) шалитрина киселина као средство за издвајање злата и сребра.
Slično
Cezura metr. presek, prelom, usek, ritmički odmor u polovini jednog stiha od više stopa....
Cezijum hem. elemenat iz grupe alkalnih metala, atomska masa 132,90; red. broj 55; znak Cs....
Cezaropapizam odnos između crkve i države po kome je svetovni vladalac u isto vreme i vrhovni poglavar crkve;...
Cezarizam demokratsko-autokratski sistem vladavine kakav je uveo Cezar; apsolutna vojnička vladavina sa pa...
Cezar porodično ime rimske patricijske porodice Julija; docnije su ga uzeli, kao titulu, svi rimski ca...
Ostavite Komentar
...