Šta znači ćiler

Broj slova
5
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(lat. cella ostava, soba za ostavu, nem. Keller) soba za ostavu, klet, vajat.
Slika
ćiler
На Ћирилици:
(лат. целла остава, соба за оставу, нем. Келлер) соба за оставу, клет, вајат.
Slično
Cilindričan u obliku valjka, valjkast, obličast. ...
Cilindar kom. 1. valjak, obli-ca; 2. visok paradni muški šešir od crne svile u obliku valjka; 3. duga i ...
Cilije pl. trepavice; zool. dlake kod protozoa koje im služe kao organi za kretanje; bot. pokretne spol...
Cilijaran trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama....
ćilit katanac, lokot....
Ostavite Komentar
...