Šta znači ćitab

Broj slova
5
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(arap. kitab, tur. kitab, kitap) pismo, knjiga; zakon, naredba; verska knjiga; ćitap. ćitap
Slika
ćitab
На Ћирилици:
(арап. китаб, тур. китаб, китап) писмо, књига; закон, наредба; верска књига; ћитап. ћитап
Slično
Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi metalnim prstenom....
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih seruma da uništavaju ćelije ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najvažnijih tvari u prirodi, jer o...
Ostavite Komentar
...