Šta znači Defo

Broj slova
4
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. def aut) oskudica, mana, nedostatak, pogreška; neopravdan izostanak; prav. izostanak sa ročišta, nedolazak na suđenje.
Slika
Defo
На Ћирилици:
(фр. деф аут) оскудица, мана, недостатак, погрешка; неоправдан изостанак; прав. изостанак са рочишта, недолазак на суђење.
Slično
Defunkcija prestanak života, smrt....
Defraudirati proneveriti, proneveravati, prevariti, utajiti; naročito: prikriti porez, carinu itd....
Defraudacija pronevera, prevara, utaja, krijumčarenje. ...
Defraudant proneverilac, varalica, utajivač, krijumčar. ...
Deformitet unakaženost, nakaznost, pokvarenost, oblika....
Ostavite Komentar
...