Šta znači Delekcija

Broj slova
9
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(lat. deligere odabrati, izabrati, delectum) biranje, izbor.
Slika
Delekcija
На Ћирилици:
(лат. делигере одабрати, изабрати, делецтум) бирање, избор.
Slično
Delfis med. materica....
Delfin morska životinja, slična kitu, kojoj se pripisuje odanost ljudima i ljubav prema muzici, morska ...
Delfi čuveno proročište Apolonovo u Fokidi, na podnožju Par-nasa....
Deluvij(um) geol. proizvodi od raspadanja stena koji se spiranjem prenose sa viših brdskih položaja i talože...
Deltoideus med. delti sličan mišić gornjeg dela ruke....
Ostavite Komentar
...