Šta znači Depurgatoran

Broj slova
12
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(nlat. depurgatorius) v. depurgativan.
Slika
Depurgatoran
На Ћирилици:
(нлат. депургаториус) в. депургативан.
Slično
Deputirac zastupnik, predstavnik, poslanik ; komora deputaraca narodno predstavništvo, narodna skupština...
Deputirati odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti....
Deputacija izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organizacije, imaju ovlašćenje da obave izve...
Deputatist onaj koji prima deputat. ...
Deputat utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u stvarima, u naturi, npr. drva, žito, st...
Ostavite Komentar
...