Šta znači Depurirati

Broj slova
10
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. depurer) čistiti, pročistiti, očistiti krv
Slika
Depurirati
На Ћирилици:
(фр. депурер) чистити, прочистити, очистити крв
Slično
Deputirac zastupnik, predstavnik, poslanik ; komora deputaraca narodno predstavništvo, narodna skupština...
Deputirati odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti....
Deputacija izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organizacije, imaju ovlašćenje da obave izve...
Deputatist onaj koji prima deputat. ...
Deputat utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u stvarima, u naturi, npr. drva, žito, st...
Ostavite Komentar
...