Šta znači Dijapente

Broj slova
9
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(grč. dia, pente pet) muz. kroz pet tonova, tj. kvinta.
Slika
Dijapente
На Ћирилици:
(грч. диа, пенте пет) муз. кроз пет тонова, тј. квинта.
Slično
Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške, a druga samo ženske cvetove...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih delova rimskog carstva; dana...
Ostavite Komentar
...