Šta znači đenaza

Broj slova
6
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(arap.) molitva za umrlog kod muslimana; dženaza.
Slika
đenaza
На Ћирилици:
(арап.) молитва за умрлог код муслимана; дженаза.
Slično
đenjuška ruski bakarni novac od pola kopejke....
đenerozo muz. plemenito, u plemenitom zanosu...
đeneral voj. v. general. ...
đene opet, i opet; đene-đene prilično, tako-tako. ...
đenaza molitva za umrlog kod muslimana; dženaza....
Ostavite Komentar
...