Šta znači Dualistički

Broj slova
11
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(lat. dualis) koji se osniva na dualizmu
Slika
Dualistički
На Ћирилици:
(лат. дуалис) који се оснива на дуализму
Slično
Dualitet dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misaone sadržine na dva dela ....
Dualistički koji se osniva na dualizmu...
Dualist(a) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti na dva samostalna dela....
Dualizam fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o postojanju dvaju različitih, potpuno suprotn...
Dual gram. dvoji-na, osobina nekih jezika koji imaju, pored jednine i množine, još jedan broj za gr...
Ostavite Komentar
...