Šta znači Elektro-kinetičan

Broj slova
17
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(grč. elektron, kineo krećem) proizveden elektricitetom u kretanju.
Slika
Elektro-kinetičan
На Ћирилици:
(грч. електрон, кинео крећем) произведен електрицитетом у кретању.
Slično
Elefantofag onaj koji jede slonove, slonožder....
Elefantijazis med. znatno uvećanje zapremine jednog uda ili jednog dela tela izazvano tvrdim i hroničnim edem...
Eleuteriomanija zanos za slobodom, preterano oduševljavanje slobodom. ...
Eleometar aparat za merenje specifične težine masnih ulja....
Eleografija slikanje masnim? bojama. ...
Ostavite Komentar
...