Šta znači Euplastika

Broj slova
10
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(grč. eu, plasso uobličavam, gradim) pl. hranljiva sredstva koja goje i jačaju telo.
Slika
Euplastika
На Ћирилици:
(грч. еу, плассо уобличавам, градим) пл. хранљива средства која гоје и јачају тело.
Slično
Eupraksija dobro raćenje, uspeh u radu, dobro i povoljno stanje....
Euporija okretnost, spretnost, lakoća; zdravlje; pr. euporičan....
Eupneja med. dobro i lako disanje....
Euplastika pl. hranljiva sredstva koja goje i jačaju telo....
Eupeptičan med. probavan, koji lako vari ; lako svarljiv, lako probavljiv, koji se lako vari ....
Ostavite Komentar
...