Šta znači Favatizirati

Broj slova
12
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(lat. fanaticus) zaneti, zasle-piti, ludo zagrejati za što, učiniti nekog fana tačnim.
Slika
Favatizirati
На Ћирилици:
(лат. фанатицус) занети, засле-пити, лудо загрејати за што, учинити неког фана тачним.
Slično
Favatizirati zaneti, zasle-piti, ludo zagrejati za što, učiniti nekog fana tačnim....
Favus sat, saće meda ili voska; med. vrsta kraste na glavi, strup....
Favoritkinja ljubimica, miljenica, milosnica, dragana, naročito nekog vladara....
Favoritizam slabost prema ljubimcima, vlast ljubimaca....
Favorit 1. ljubimac, milo-snik; 2. čovek koji je u milosti kod neke moćne, uticajne ličnosti; 3. nešto n...
Ostavite Komentar
...