Šta znači Hompenzabilan

Broj slova
13
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(nlat. compensabilis) naknadljiv, odštetljiv.
Slika
Hompenzabilan
На Ћирилици:
(нлат. цомпенсабилис) накнадљив, одштетљив.
Slično
Hompenzabilan naknadljiv, odštetljiv....
Ostavite Komentar
...