Šta znači Interdiktor

Broj slova
11
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(nlat. interdictor) onaj koji zabranjuje, zabranilac.
Slika
Interdiktor
На Ћирилици:
(нлат. интердицтор) онај који забрањује, забранилац.
Slično
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisvajanje, prisajedinja-vanje m...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i zakona; takođe: učenje o int...
Ostavite Komentar
...