Šta znači Kalibrenik

Broj slova
10
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(fr. calibre, ital. calibro) sprava za merenje kalibra cevi lakog vatrenog oružja i artiljerijskih zrna.
Slika
Kalibrenik
На Ћирилици:
(фр. цалибре, итал. цалибро) справа за мерење калибра цеви лаког ватреног оружја и артиљеријских зрна.
Slično
Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, zakrečavati; pretvoriti u kre...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pretvaranje u kreč....
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Ostavite Komentar
...