Šta znači Kanonada

Broj slova
8
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(fr. canonade) pucanje (ili: bi-jenje, gađanje) iz topova, topovska paljba, gruvanje topova, bombardovanje.
Slika
Kanonada
На Ћирилици:
(фр. цанонаде) пуцање (или: би-јење, гађање) из топова, топовска паљба, грување топова, бомбардовање.
Slično
KANDIDA Kandida je gljivica, oblik kvasca, i obično se nalazi: u usnoj šupljini, u ždrelu, na jeziku, u no...
Kanula 1. crni luk; 2. jelo od zgnječena pasulja s lukom....
Kanjoni pl. kol. rečna korita i rečne doline sa strmim stanovitim stranama, u oblastima gde su slojevi z...
Kandža gvozdena kuka, kvaka; oštar i kukast nokat ptica grabljivica....
Kanconijer prvobitno, zbirka starih trubadurskih pesama; zbir-ka pesama; pesmarica....
Ostavite Komentar
...