Šta znači Kardiopatija

Broj slova
12
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(grč. kardi-a, pathos bol) med. bolest srca, bol srca
Slika
Kardiopatija
На Ћирилици:
(грч. карди-а, патхос бол) мед. болест срца, бол срца
Slično
Karcinofobija med. preteran strah od raka ....
Karcinom med. bolest raka; karcinoza...
Karcinologija zool. nauka o racima, nauka o ljuskarima, proučavanje ljuskara....
Karcivoidan poput raka, sličan raku; karcinomatozan....
Karcinoza med. v. karcinom....
Ostavite Komentar
...