Šta znači Kateterizirati

Broj slova
14
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(grč. katheter) ispuštati za-držanu mokraću pomoću katetra.
Slika
Kateterizirati
На Ћирилици:
(грч. катхетер) испуштати за-држану мокраћу помоћу катетра.
Slično
Kathipnija med. veoma tvrd san, dubok san....
Katun vrsta krute i sjajne pamučne tkanine, obično sa šarama, sa mustrama....
Katul-ferman sultanova pismena zapovest kojom se naređuje da se neko pogubi....
Katul-bujruntija pismena zapovest kojom se naređuje da se neko pogubi....
Katronin tehnol. vrsta hemijskog jedinjenja koje se upotrebljava za punjenje vatroga-snih aparata. ...
Ostavite Komentar
...