Šta znači Kongres

Broj slova
7
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(lat. congressus) skupština, skup, zbor, sastanak radi dogovaranja i savetovanja o zajedničkim poslovima; naročito: sastanak punomoćenika više država (npr. Pariski, Bečki kongres); skupština članova istog staleža i iste struke (pro-fesorski, učiteljski, geografski itd. kongres) ili istih načela (partijski kongres); u SAD: zakonodavna skupština narodnih poslanika.
Slika
Kongres
На Ћирилици:
(лат. цонгрессус) скупштина, скуп, збор, састанак ради договарања и саветовања о заједничким пословима; нарочито: састанак пуномоћеника више држава (нпр. Париски, Бечки конгрес); скупштина чланова истог сталежа и исте струке (про-фесорски, учитељски, географски итд. конгрес) или истих начела (партијски конгрес); у САД: законодавна скупштина народних посланика.
Slično
Konvertor Aparat kojim se prečišćava rastopljen metal uz pomoć oksidacije; Adapter za TV aparat koji omoguću...
Konjak po francuskoj varoši Cognac nazvana fina rakija od destilisa-nog vina, sa 50 procenata alkohola....
Koncitirati podbadati, podstrekavati, podbunjivati, razdražiti, ra-spaliti....
Koncitacija podbadanje, podstrekavanje, podbunjivanje, podsticanje, ra zdraživanje....
Koncitator podstrekač, podbadač, bunilac....
Ostavite Komentar
...